Opgaver - Overbygning

Korrosion i Svømmehallen

Opgavebeskrivelse

I skal i forløbet arbejde med korrosion af metaldele i svømmehallen.
Rustfrit stål har været anvendt til komponenter i svømmehallen i årtier. Baggrunden er, at rustfrit stål med sin blanke overflade signalerer hygiejne og renlighed. Det kan holde sig blankt og fri for rust i endog meget fugtige miljøer.
I de senere år er mange svømmehallen blevet omdannet til badelande med vandrutsjebaner, fontæner, kunstigt regnvejr og varmtvandsbassiner eventuelt suppleret med bølger. Den megen pjasken og vand over det hele øger sammen med den højere temperatur nedbrydningen af de rustfrie komponenter som startskamler, skvulperender, stier, rør, afløbsriste og byggematerialer.

Fysik/kemi: mål

 • Eleven kan undersøge enkle reaktioner mellem stoffer.
 • Eleven har viden om kemiske reaktioner og stofbevarelse.
 • Eleven kan undersøge grundstoffer og enkle kemiske forbindelser.
 • Eleven har viden om stoffers fysiske og kemiske egenskaber.

Tidsforbrug

2 timer på skolen og 1 time hos SEPE og 2 timer tilbage på skolen + evt. 2 timer til rapportskrivning.

På egen skole

 • Brainstorm: Hvad ved eleverne om korrosion/rust.
 • Læse historien om ulykken i Ulster.
 • Eksperiment der viser korrosionen på søm i forskellige væsker.
 • Teoretisk forklaring på korrosion.

Ved SEPE

 • Finde steder med tegn på korrosion, tage billeder og indsamle skrab
 • Analyse af skrab på stedet med PH-måling ved bordet i kælderen.
 • Opsamle vand til forsøget på skolen.

Tilbage på skolen

 • Lave forsøg om korrosion overført gennem luft.
 • Teoretisk gennemgang af de kemiske reaktioner med de flygtige kloromider og deres reaktion med H2O på metaloverflader samt fordampning.
 • Perspektivering af korrosion af zinktagrender.
 • Skrive rapport, opsamling af resultater, iagttagelser og billeder.

Hvad kræver det af forberedelse

 • Book dagen hos SEPE
 • Print arbejdsark
 • Informer forældre
 • Medbring udstyr til SEPE

Arbejdsark

Variation og Progression

Andre forsøg med korrosion.

Rutsjebanen

Opgavebeskrivelse

Disse opgaver tager sit udgangspunkt i vandrutsjebanen. Der skal beregnes hastigheder, og laves regler om friktionens betydning ved efterprøvning af forskellige materialer.
En noget svær opgave om den daglige gennemløbs mængde af vand, tager sit udgangspunkt i tværsnitsareal og hastighed.

Mål

 • Eleven kan undersøge sammenhænge mellem kræfter og bevægelser.
 • Eleven har viden om kræfter og bevægelser.
 • Eleven kan undersøge sammenhænge mellem længdeforhold, arealforhold og rumfangsforhold.
 • eleven kan opstille og løse enkle ligningssystemer.
 • Eleven har viden om grafisk løsning af enkle ligningssystemer.
 • Eleven kan anvende lineære funktioner til at beskrive sammenhænge og forandringer. 
 • Eleven har viden om repræsentationer for lineære funktioner.
 • Hastighed, omskrivninger, friktions betydning, tværsnitsareal geometri.

Baggrund

Har arbejdet med hastigheder og omskrivning fra m/s til km/t.

Tidsforbrug

Ca. 45 min på SEPE

Ved SEPE

 • Hastighed og friktion i vandrutsjebanen.
 • Udregning af det daglige gennemløb af vand.

En rimelig svær opgave.

Hvad kræver det af forberedelse

 • Bestil dagen hos SEPE
 • Skaf materialer (skriv hvilke)
 • Print arbejdsark

Arbejdsark

Archimedes

Opgavebeskrivelse

Undervisningen tager sit udgangspunkt i Archimedes. Der vil blive arbejdet med bestemmelse af rumfang på kendte og ukendte geometriske figurer og opdriften på disse. Forløbet vil variere mellem teoretisk og praktisk arbejde.

Mål

Fysik/kemi + matematik

 • Eleven kan undersøge sammenhænge mellem kræfter og bevægelser.
 • Eleven har viden om kræfter og bevægelser.
 • Eleven kan undersøge sammenhænge mellem længdeforhold, arealforhold og rumfangsforhold.

Arbejde og efterprøve Archimedes lov, udregning af rumfang.

Baggrund

 • Eleverne bør have arbejdet med rumfang inden eller sideløbende.

Tidsforbrug

 • 2x45 min på skolen
 • 1 time hos SEPE

På egen skole

 • Archimedes´historie
 • Eksperiment "opdrift i vand"
 • Rumfanget af et menneske

Ved SEPE

 • Forsøg med udligningskarret
 • Eksperiment "belastning af flamingoplade med lodder" - opstilling af Archimedes lov om opdrift
 • Opdriften på forskellige plader, beregning og efterprøv

På skolen

 • Opsamling - hvad lærte vi?

Hvad kræver det af forberedelse

 • Bestil dagen hos SEPE
 • Skaf materialer
 • Print arbejdsark
 • Informer forældre

Arbejdsark

Materiale

Som materialer kan http://www.fysikkemifaget.dk/ anvendes. Der er et fint afsnit om opdrift.

Vandaktiviteter

Opgavebeskrivelse

Forskellige aktiviteter i svømmehallen.

Ved SEPE i svømmehallen

Hvem er kongen af kæmpepladen?

I alles kamp mod alle gælder det om at stå sidst tilbage på kæmpepladen. Klassen kan med fordel deles i to grupper

Cykelturen

Hver deltager sidder på en elefantsnabel. Når startskuddet lyder gælder det om at komme fra den ene til den anden kant hurtigst. Som variation kan man tilføje, at eleverne må trække/fjerne hinandens snabler.

Hvem sparker bedst?

To hold af 4 personer ligger med albuerne på hver deres side af kæmpepladen. Det gælder nu om, at presse det andet hold tilbage. Konkurrencen kan laves, så alle hold på skift dyster mod hinanden.

OL i svømning

Eleverne svømmer om kap. Der kan varieres mellem de forskellige svømmearter, distancer og holdkap.

Hvad kræver det af forberedelse

 • Bestille dagen hos SEPE.
 • Afklare hvilke redskaber der er adgang til.